Zakládání společností

zakládání společností

Zajišťuji kompletní právní servis obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) a družstev: jejich založení, zapsání do obchodního rejstříku, provádění změn, prodej.

Uzavírání smluv

uzavírání smluv

Smlouvou zakládají smluvní strany mezi sebou nejrůznější práva a povinnosti. Zajistím, aby Vámi uzavírané smlouvy vyvolávaly Vámi zamýšlené následky, a také právně posoudím smlouvy již uzavřené.

cara

Zastupování klientů

zastupování klientů

Zastupování klientů zahrnuje právní konzultace, snahy o mimosoudní vyrovnání, podávání žalob, zastupování před soudy a ostatními státními orgány.

Koupě nemovitostí

koupě nemovitostí

Zajišťuji právní servis v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí (sepisování kupních, darovacích, nájemních smluv, pomoc při zajišťování znaleckých posudků, služeb notářů).

cara

Vymáhání pohledávek

vymáhání pohledávek

Vymáhat pohledávky lze soudní i mimosoudní cestou. Sepisuji předžalobní upomínky, žaloby, zastupuji klienty v soudních řízeních. Vymáhání již pravomocně přiznaných pohledávek zajišťuji v součinnosti se soudními exekutory.

Advokátní úschovy

advokátní úschovy

Zajišťuji advokátní úschovy. Jedná se zejména o případy deponování kupní ceny při koupi a prodeji nemovitostí.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poskytuji právní služby zejména v oblastech občanského a obchodního práva. V advokacii působím nepřetržitě od roku 1992.

JUDr. Tomáš Holoubek, advokát, Praha cara kontakt

Tel.: +420 602 836 987 | 222 711 378

Email: t.holoubek@centrum.cz

Sudoměřská 185/10, 130 00 Praha 3

ČAK 05729, ID DS: yp8hidy

mapa

JUDr. Tomáš Holoubek | Tel.: + 420 602 836 987 | Email: t.holoubek@centrum.cz | Sudoměřská 185/10, 130 00 Praha 3 | #vytvořil IMR4HIL 2015 | Informace pro spotřebitele - mimosoudní řešení sporů